Kan hemtjänst i Stockholm ge mina föräldrar ett bättre liv?

Om man väljer att anlita hemtjänst så innebär detta att man istället för att flytta exempelvis sina föräldrar till något sorts boende istället låter dem bo kvar hemma och ger dem den hjälp de behöver i sitt eget hem. Detta är naturligtvis en enorm trygghet då man ofta ser en flytt som något stressande och att då kunna ha kvar sitt eget hem där minnen, rutiner och egentligen hela ens liv finns samlat medför att tillvaron blir lite lättare och lugnare för de äldre.

Man kan alltså ge sina föräldrar chansen att leva den sista tiden i en miljö där de känner sig hemma och ändå vara trygg med att de får den hjälp som de behöver för att klara vardagen. Har dina föräldrar exempelvis en lägenhet i Stockholm så kan det faktiskt vara så att hemtjänst kan vara lösningen för dem – man behöver alltså inte flytta dem någon annanstans för att känna sig trygg med att de kan leva ett drägligt liv. Tvärtom, genom hemtjänst möjliggör man nämligen att hjälpen kommer på utsatta tider där exempelvis medicin ska ges, dusch, på – och avklädning och kanske även vissa måltider ska tillagas och detta hela tiden i den miljö som dina föräldrar känner sig bekväm i.

I Stockholm finns dessutom en massa olika alternativ för hemtjänst att tillgå och allt handlar egentligen om att själv hitta den form som passar bäst – i vissa fall kan det vara så att en privat aktör inom hemtjänst är den som passar bäst medan andra helt enkelt föredrar att kommunen ordnar allting.

Det här gäller inte bara hemtjänst just i Stockholm men vi tar det som exempel eftersom det där finns det absolut största urvalet. Det är dock väldigt viktigt att man själv kollar upp de olika företagen som är verksamma inom hemtjänst – tyvärr finns det en del aktörer som främst är där för att tjäna pengar och detta medför naturligtvis en sämre vård för dina föräldrar.

Det här har visat sig vara ett stort problem, särskilt då i Stockholm där olika företag har visat sig missköta den hemtjänst de åtagit sig så pass grovt att de blivit förbjudna att fortsätta sin verksamhet. Här har alltså du som kund ett stort ansvar att själv forska och ta reda på så mycket som möjligt om de olika företagen – detta gäller inte bara hemtjänst i Stockholm utan bör ske överallt då det i de allra flesta fall handlar om sina föräldrar och deras välmående. Alltså, var noggrann och ställ frågor – det lönar sig i längden.

Byta hemtjänst i Stockholm?

Om man nu har anställt ett företag som ska sköta sina föräldrars hemtjänst i Stockholm och upptäcker att det inte är bra, kan man då gå vidare? Ja, det är det som är det fina med att ha en öppnare marknad som innebär att man inte behöver binda upp sig alltför länge.

Är man missnöjd med sin hemtjänst så byter man bara till någon annan aktör på marknaden – detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Läs mer om hemtjänst på denna sida: hemtjänststockholm.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Hemtjänst