Förebyggande av karies: en djupdykning i tandhälsa

I vårt strävan efter optimal tandhälsa är ett regelbundet tandläkarbesök av yttersta vikt. Trots detta tvekar många av oss att boka den där tiden. 

Hur ofta vi bör besöka tandläkaren varierar beroende på våra individuella förutsättningar. För de med god munhälsa kan det räcka med ett besök vartannat eller vart tredje år. Dock, om man tidigare haft tandproblem eller fortfarande upplever dem, är det rekommenderat att gå en gång per år. Vanliga problem som vi kan stöta på inkluderar karies och hål i tänderna.

Karies uppstår när emaljen på tanden bryts ned av syror som bildas av bakterier. Känslighet eller smärta när vi äter eller dricker något varmt eller kallt kan vara tidiga tecken på karies. Även tänder som har ändrat färg till svart eller grått kan vara angripna av karies. Det är inte alltid uppenbart att vi har drabbats av hål i tänderna, vilket gör regelbundna tandläkarbesök ännu viktigare.

Kampen mot karies: god munhygien och smarta matvanor

Varje gång vi äter eller dricker, utsätts våra tänder för frätande syror som produceras av bakterier i munnen. Denna process kan försvaga emaljen och orsaka hål i tänderna. En konsekvent och effektiv tandhygien är avgörande för att förebygga karies. Genom att borsta tänderna noggrant två gånger om dagen med fluorerad tandkräm kan vi skydda oss mot karies. Att använda tandtråd eller tandstickor dagligen, samt skölja munnen med fluor, bidrar också till en bättre tandhälsa. Vidare kan sunda matvanor och att undvika frekvent småätande minska risken för karies. Idealiskt sett bör vi inte inta mer än sex måltider om dagen. Att begränsa intaget av sockerrik mat och godis, samt syrahaltiga livsmedel som citrusfrukter och läsk, är även viktigt för att bibehålla vår tandhälsa.

Om vi upptäcker hål i tänderna bör vi inte tveka att boka tid hos en tandläkare för behandling. Obehandlad karies tenderar att sprida sig och förvärras med tiden, och kan i slutändan nå tandens nerv, även känd som tandpulpan. Risken för inflammation ökar och chanserna att rädda tanden minskar drastiskt. I sådana fall kan rotfyllning eller tanduttagning vara oundvikligt och kostsamt.

Standardbehandlingen för karies involverar att tandläkaren avlägsnar den skadade delen av tanden och fyller utrymmet med fyllnadsmaterial. Vid mindre kariesattacker kan en behandling med fluor preparat vara tillräcklig för att stoppa kariesens framfart. Att identifiera och agera på karies tidigt är oftast enklare och mer kostnadseffektivt på lång sikt. Genom att besöka tandläkaren i Solna regelbundet kan du upptäcka tidiga tecken på karies och kanske till och med stoppa dess framfart.